top of page

Play Wisely® je ten najefektívnejší spôsob ako začať s angličtinou 

Play Wisely ® je unikátny program:
  -  pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov
  -  v angličtine pod vedením odbornej     
      lektorky
  -  na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity
  -  podľa vedeckých výskumov NASA a
     Montessori principov
Lekcie Play Wisely sú tým najlepším spôsobom, ako deti zoznámiť s angličtinou prostredníctvom hry a intenzívnych zážitkov. Vedľa získania základnej slovnej zásoby si deti vďaka našim lekciám vytvorí pevné základy pre angličtinu, ktoré zvýšia efektivitu ich neskoršieho vzdelávania.
Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 4 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. Lekcie Play Wisely ® sú intenzívne strávenými 30 minútami plnými radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa. Prečítajte si skúsenosti našich rodičov.
Play Wisely ® program v angličtine stavia na princípoch fungovania mozgu v ranom detstve a na vrodených inštinktoch a našej prirodzenej schopnosti učiť sa. Tak pomáha utvoriť optimálne fungujúcu sieť neurových spojov, ktorá sa stáva rozhodujúcim predpokladom pre efektívne učenie sa. V rámci lekcií Play Wisely v angličtine sa dieťatko učí okrem nového jazyka aj spontánnu koncentráciu a získava množstvo zmyslových zážitkov spoločne s pohybovými i sociálnymi zručnosťami.
bottom of page