Cenník terapií

Terapia trvá 45 minút a prebieha individuálne.
Ukážková terapia
Cena ukážkovej lekcie a vstupnej konzultácie ................................................. 35 EUR
Balíček 10 terapií  .................................................. 320 EUR

Zľavy

Zľava na štvrtý a každý ďalší balíček 10 terapií  ..................................... 40 EUR*

Kombi balíček 6+6
6 individuálnych lekcií Play Wisely + 6 terapií
Kombi balíček ................................................................................................................................................................. 281 EUR
Lekcie Play Wisely pre deti s nerovnomerným vývinom
Balíček 10+2 individuálne lekcie zadarmo .................................................................... 178 EUR

Konzultácie

Odborná konzultácia pre deti s nerovnomerným vývinom
Odborná konzultácia (50 minút) ....................................................................................... 28 EUR
Odborná konzultácia (30 minút) ......................................................................................... 18 EUR

Copyright 2022, Montessori hranie