Cenník pre Dúhovku

Lekcia Dúhovej terapie hrou© trvá 45 minút a prebieha individuálne.
Ukážková lekcia Dúhovej terapie hrou
Cena ukážkovej lekcie a vstupnej konzultácie ..................................... 22 EUR
Balíček 10 lekcií Dúhovej terapie hrou  .................................................. 218 EUR
Kombi balíček 6+6
6 individuálnych lekcií Play Wisely + 6 lekcií Dúhovej terapie hrou
1. kombi balíček ........................................................................................................................................... 218 EUR
Ďalší kombi balíček ............................................................................................................................. 208 EUR
Lekcie Play Wisely pre deti s nerovnomerným vývinom
Balíček 10+2 individuálne lekcie zadarmo ..................................................... 172 EUR
Odborná konzultácia pre deti s nerovnomerným vývinom
Odborná konzultácia (50 minút) ....................................................................................... 22 EUR
Odborná konzultácia (30 minút) ......................................................................................... 12 EUR

Zľavy

Zľava pre súrodenca ............................................................................................... 5 EUR#

Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií ........................ 5 EUR#

# vzťahuje sa len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií

Copyright 2018, Montessori hranie