Cenník pre Dúhovku

Lekcia Dúhovej terapie hrou© trvá 45 minút a prebieha individuálne.
Ukážková lekcia Dúhovej terapie hrou
Cena ukážkovej lekcie a vstupnej konzultácie ..................................... 28 EUR
Balíček 10 lekcií Dúhovej terapie hrou  .................................................. 233 EUR
Kombi balíček 6+6
6 individuálnych lekcií Play Wisely + 6 lekcií Dúhovej terapie hrou
1. kombi balíček ........................................................................................................................................... 228 EUR
Ďalší kombi balíček ............................................................................................................................. 218 EUR
Lekcie Play Wisely pre deti s nerovnomerným vývinom
Balíček 10+2 individuálne lekcie zadarmo ..................................................... 178 EUR
Odborná konzultácia pre deti s nerovnomerným vývinom
Odborná konzultácia (50 minút) ....................................................................................... 28 EUR
Odborná konzultácia (30 minút) ......................................................................................... 18 EUR

Copyright 2018, Montessori hranie