Cenník pre Dúhovku

Lekcia Dúhovej terapie hrou© trvá 45 minút a prebieha individuálne.
Ukážková lekcia Dúhovej terapie hrou
Cena ukážkovej lekcie a vstupnej konzultácie ............................................... 25 EUR
Balíček 10 lekcií Dúhovej terapie hrou  ............................................................. 188 EUR - 18,80 EUR / lekcia
Kombi balíček - 6 individuálnych lekcií Play Wisely + 6 lekcií Dúhovej terapie hrou
1. balíček 6+6 lekcie ........................................................................................................................................... 199 EUR
Ďalší balíček 6+6 lekcie ............................................................................................................................. 180 EUR
Lekcie Play Wisely pre deti s nerovnomerným vývinom
Balíček 10+2 individuálne lekcie zadarmo ............................................................... 169 EUR
Odborná konzultácia pre deti s nerovnomerným vývinom
Odborná konzultácia (50 minút) .............................................................................................. 20 EUR
Odborná konzultácia (30 minút) .............................................................................................. 10 EUR

Copyright 2018, Montessori hranie