top of page

Naši terapeuti

IMG_4299_edited.jpg

Silvia

Mgr. Silvia Pokusová má skúsenosti s prácou s deťmi ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde pracuje s deťmi od 3-15 rokov,. Počas praxe získala bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznymi diagnózami, ako sú poruchy správania, poruchy učenia, poruchy autistického spektra a pod. Silvia mala možnosť dlhodobo poradensky sprevádzať rodičov týchto detí a učiteľov.
Do dnešného dňa vedie Silvia psychomotorické skupiny detí od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl. Realizuje preventívne a intervenčné programy v materských a základných školách. V minulosti viedla taktiež skupinu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom korekčno-stimulačného programu Mirabilis. V súčasnosti sa Silvia venuje najmä terapii hrou. Vďaka organizácii Centrum Slniečko od roku 2019 pôsobí ako lektorka preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, v ktorom školí pedagógov materských škôl z celého Slovenska. Istú dobu si Silvia vyskúšala aj prácu učiteľky v súkromnej materskej škole „Malí šampióni“ s Montessori zameraním
 
V rámci psychologickej práce cíti potrebu neustále sa vzdelávať a zlepšovať svoje psychologické zručnosti prostredníctvom seminárov, kurzov, workshopov a v blízkej budúcnosti by som sa rada rozhodla aj pre dlhodobejší psychoterapeutický výcvik. 
Kamca DTH_edited.jpg

Kamča

Kamila Galanská je študentkou odboru liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bakalársky stupeň. Tu sa zoznámila s rôznymi expresívnymi terapiami ako terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, dramatoterapia a i. S deťmi v rôznych vekových kategóriách (od 2-11 rokov) má dlhoročné skúsenosti, či už v škôlkach (lesné kluby s prvkami waldorfskej a montessori pedagogiky), ďalej na škole (asistentka v družina, Ateliér LES) alebo ako animátorka na letných táboroch.

Práca s deťmi ju veľmi baví, a hlavne inšpiruje, pretože sa od nich máme stále čo učiť.

bottom of page