Naši terapeuti

DSC00654 (1).jpg

Mgr. Veronika Vikrutová patrí medzi spoluautorov a lektorov Dúhovej terapie hrou©. Na
Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala magisterský stupeň odboru liečebná pedagogika.
Niekoľko rokov pred nástupom na vysokú školu pracovala s deťmi rôzneho veku. Tu zistila, že ju práca s deťmi veľmi napĺňa a učí ju hľadať nové spôsoby pre vzájomné porozumenie a spoluprácu. Počas štúdia liečebnej pedagogiky začala pracovať s deťmi s rôznymi druhmi fyzického a mentálneho znevýhodnenia, najmä s deťmi s PAS a to v sociálnych a školských zariadeniach v Bratislave. Absolvovala v rámci štúdia niekoľko semestrov z expresívnych terapií: arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterapia či terapia hrou. Získala štátnicu z muzikoterapie a terapiehrou, kde ju prvýkrát nadchla filozofia a myšlienky Márie Montessori.

Od roku 2015 je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely®, kde na lekciách pracuje nielen s bežnými deťmi, ale aj s deťmi s nerovnomerným vývinom. Veronika je tiež súčasťou školiaceho tímu Play Wisely® Bratislava pre ďalších lektorov tohto programu. Play Wisely® podobne ako princíp Márie Montessori, vkladá deťom do ich získaného množstva informácii určitý systém a poriadok. Toto prepojenie Veronika vníma ako hravý a zábavný spôsob, ktorým sa deti učia pomaly napredovať a stávajú sa z nich zdravo sebavedomé bytosti.
V rovnakom roku absolvovala Základný modul Babyfit v rámci vzdelávania BabySoma®.

V roku 2016 ukončila v Prahe jeden a polročný akreditovaný kurz Montessori pedagogiky pre deti 3-6 rokov. Počas tohto kurzu získala veľké množstvo inšpirácií, ktoré sa snaží dodnes vnášať do každej lekcie Dúhovky©. Najväčšie nadšenie v rámci Montessori filozofie Veronika zažila na viacdňovom seminári s Lorou Anderlik, ktorá ju natoľko inšpirovala, že mohla samotná Dúhová terapia hrou© vzniknúť (2016) ako autorský a samostatne fungujúci program pre deti s nerovnomerným vývinom, ktorého je Veronika zakladateľkou. Počas práce na terapiách s deťmi zisťuje, ako dôležité je pracovať nielen s dieťaťom ale aj so samotným rodičom a vnášať nadobudnuté zručnosti do reálneho života, a preto sa rozhodla pre absolvovanie kurzu „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ v roku 2017/2018, ktorý je dodnes neoddeliteľnou súčasťou fungujúcej Dúhovky©.


Aktuálne na jeseň 2018 Veronika začína vzdelávací kurz „Edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA terapie. Jej ďalšie smerovanie je ponúkať Dúhovku© ako autorský program pre ďalších záujemcov-lektorov, a tak umožniť prístup k overenému a fungujúcemu liečebno-pedagogickému programu iným odborníkom. Veronika stále hľadá možnosti rozširovať svoje odborné vzdelanie o prístupné smery, kurzy, či konferencie. Jej cieľom a odkazom pre všetkých v rámci Dúhovky© je, aby deti a rodičia tento prístup-terapiu nevnímali ako „terapiu ako takú“, ale aby sa stále na spoločné stretnutia tešili, vracali sa a odchádzali s úsmevom. Verí, že cez prijímajúci, rešpektujúci a láskavo prísny prístup dokážu byť deti v pokoji a „hrať sa-pracovať“ na svojich schopnostiach radi, s hlbokým záujmom a zvedavosťou. Pretože emócie sú v našom mozgu hneď vedľa pamäti.

IMG_4299_edited.jpg

Silvia

Mgr. Silvia Pokusová má skúsenosti s prácou s deťmi ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde pracuje s deťmi od 3-15 rokov,. Počas praxe získala bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznymi diagnózami, ako sú poruchy správania, poruchy učenia, poruchy autistického spektra a pod. Silvia mala možnosť dlhodobo poradensky sprevádzať rodičov týchto detí a učiteľov.
Do dnešného dňa vedie Silvia psychomotorické skupiny detí od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl. Realizuje preventívne a intervenčné programy v materských a základných školách. V minulosti viedla taktiež skupinu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom korekčno-stimulačného programu Mirabilis. V súčasnosti sa Silvia venuje najmä terapii hrou. Vďaka organizácii Centrum Slniečko od roku 2019 pôsobí ako lektorka preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, v ktorom školí pedagógov materských škôl z celého Slovenska. Istú dobu si Silvia vyskúšala aj prácu učiteľky v súkromnej materskej škole „Malí šampióni“ s Montessori zameraním
 
V rámci psychologickej práce cíti potrebu neustále sa vzdelávať a zlepšovať svoje psychologické zručnosti prostredníctvom seminárov, kurzov, workshopov a v blízkej budúcnosti by som sa rada rozhodla aj pre dlhodobejší psychoterapeutický výcvik. 
Kamca DTH_edited.jpg

Kamča

Kamila Galanská je študentkou odboru liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bakalársky stupeň. Tu sa zoznámila s rôznymi expresívnymi terapiami ako terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, dramatoterapia a i. S deťmi v rôznych vekových kategóriách (od 2-11 rokov) má dlhoročné skúsenosti, či už v škôlkach (lesné kluby s prvkami waldorfskej a montessori pedagogiky), ďalej na škole (asistentka v družina, Ateliér LES) alebo ako animátorka na letných táboroch.

Práca s deťmi ju veľmi baví, a hlavne inšpiruje, pretože sa od nich máme stále čo učiť.