Naši lektori 

DSC00654 (1).jpg

Mgr. Veronika Vikrutová patrí medzi spoluautorov a lektorov Dúhovej terapie hrou©. Na
Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala magisterský stupeň odboru liečebná pedagogika.
Niekoľko rokov pred nástupom na vysokú školu pracovala s deťmi rôzneho veku. Tu zistila, že ju práca s deťmi veľmi napĺňa a učí ju hľadať nové spôsoby pre vzájomné porozumenie a spoluprácu. Počas štúdia liečebnej pedagogiky začala pracovať s deťmi s rôznymi druhmi fyzického a mentálneho znevýhodnenia, najmä s deťmi s PAS a to v sociálnych a školských zariadeniach v Bratislave. Absolvovala v rámci štúdia niekoľko semestrov z expresívnych terapií: arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterapia či terapia hrou. Získala štátnicu z muzikoterapie a terapiehrou, kde ju prvýkrát nadchla filozofia a myšlienky Márie Montessori.

Od roku 2015 je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely®, kde na lekciách pracuje nielen s bežnými deťmi, ale aj s deťmi s nerovnomerným vývinom. Veronika je tiež súčasťou školiaceho tímu Play Wisely® Bratislava pre ďalších lektorov tohto programu. Play Wisely® podobne ako princíp Márie Montessori, vkladá deťom do ich získaného množstva informácii určitý systém a poriadok. Toto prepojenie Veronika vníma ako hravý a zábavný spôsob, ktorým sa deti učia pomaly napredovať a stávajú sa z nich zdravo sebavedomé bytosti.
V rovnakom roku absolvovala Základný modul Babyfit v rámci vzdelávania BabySoma®.

V roku 2016 ukončila v Prahe jeden a polročný akreditovaný kurz Montessori pedagogiky pre deti 3-6 rokov. Počas tohto kurzu získala veľké množstvo inšpirácií, ktoré sa snaží dodnes vnášať do každej lekcie Dúhovky©. Najväčšie nadšenie v rámci Montessori filozofie Veronika zažila na viacdňovom seminári s Lorou Anderlik, ktorá ju natoľko inšpirovala, že mohla samotná Dúhová terapia hrou© vzniknúť (2016) ako autorský a samostatne fungujúci program pre deti s nerovnomerným vývinom, ktorého je Veronika zakladateľkou. Počas práce na terapiách s deťmi zisťuje, ako dôležité je pracovať nielen s dieťaťom ale aj so samotným rodičom a vnášať nadobudnuté zručnosti do reálneho života, a preto sa rozhodla pre absolvovanie kurzu „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ v roku 2017/2018, ktorý je dodnes neoddeliteľnou súčasťou fungujúcej Dúhovky©.


Aktuálne na jeseň 2018 Veronika začína vzdelávací kurz „Edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA terapie. Jej ďalšie smerovanie je ponúkať Dúhovku© ako autorský program pre ďalších záujemcov-lektorov, a tak umožniť prístup k overenému a fungujúcemu liečebno-pedagogickému programu iným odborníkom. Veronika stále hľadá možnosti rozširovať svoje odborné vzdelanie o prístupné smery, kurzy, či konferencie. Jej cieľom a odkazom pre všetkých v rámci Dúhovky© je, aby deti a rodičia tento prístup-terapiu nevnímali ako „terapiu ako takú“, ale aby sa stále na spoločné stretnutia tešili, vracali sa a odchádzali s úsmevom. Verí, že cez prijímajúci, rešpektujúci a láskavo prísny prístup dokážu byť deti v pokoji a „hrať sa-pracovať“ na svojich schopnostiach radi, s hlbokým záujmom a zvedavosťou. Pretože emócie sú v našom mozgu hneď vedľa pamäti.

Miška Kollárová_lektorka.jpg

Miška

Mgr. Michaela Kollárová vyštudovala v Nitre na Univerzite Konštantína filozofa odbor Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a následne na Univerzite Palackého v Olomouci špeciálnu pedagogiku so zameraním na Psychopédiu.


Práci s deťmi sa začala intenzívne venovať už počas štúdia v Nitre, najskôr ako animátorka a neskôr každoročne počas letných prázdnin ako vedúca letných denných táborov. Pracovala v oblasti školstva ako učiteľka žiakov na 1.stupni ZŠ, ale viac ju oslovila práca špeciálneho pedagóga s integrovanými deťmi v rámci školy. Počas externého štúdia v Olomouci pracovala v špeciálnej škole so žiakmi s detským autizmom. Tu získala najviac skúseností pre prácu s deťmi, a zároveň ten najpozitívnejší pohľad významu tejto práce.


Michaela je momentálne na materskej dovolenke, kde sa venuje svojim dvom deťom Barborke a Jakubkovi. Zároveň pomáha ako dobrovoľníčka v rodinnom centre Klbko, kde ju naplno oslovila pedagogika Montessori. Absolvovala niekoľko Montessori kurzov a kurz Efektívneho rodičovstva, vďaka ktorým našla rešpektujúcejšiu, ľudsky prirodzenejšiu a vnímavejšiu cestu pri spolupráci s deťmi, či už svojimi alebo inými. Počas tejto cesty sa dozvedela o programe Play Wisely.


Školenie Play Wisely® absolvovala pod vedením našich odborných lektoriek. V rámci programu Play Wisely® sa dopočula o Dúhovej terapii hrou©, ktorá je určená deťom so špeciálnymi potrebami. Z praxe vie, že deti so špeciálnymi potrebami potrebujú nie len vnímavejší, názornejší a trpezlivejší prístup, ale predovšetkým potrebujú ukázať prirodzenejšiu cestu k rozvoju svojej osobnosti a samostatnosti. V programe Dúhovej terapie hrou© sa deti prirodzenou formou hry učia samostatnosti, systematickosti, rešpektu, poriadku, zároveň rozvíjajú a posilňujú svoje slabšie stránky a v rámci vhodne zvolených terapií sa dokážu upokojiť a skoncentrovať.

Silvia

Mgr. Silvia Pokusová má skúsenosti s prácou s deťmi ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde pracuje s deťmi od 3-15 rokov,. Počas praxe získala bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznymi diagnózami, ako sú poruchy správania, poruchy učenia, poruchy autistického spektra a pod. Silvia mala možnosť dlhodobo poradensky sprevádzať rodičov týchto detí a učiteľov.
Do dnešného dňa vedie Silvia psychomotorické skupiny detí od predškolského veku až po druhý stupeň základných škôl. Realizuje preventívne a intervenčné programy v materských a základných školách. V minulosti viedla taktiež skupinu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom korekčno-stimulačného programu Mirabilis. V súčasnosti sa Silvia venuje najmä terapii hrou. Vďaka organizácii Centrum Slniečko od roku 2019 pôsobí ako lektorka preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, v ktorom školí pedagógov materských škôl z celého Slovenska. Istú dobu si Silvia vyskúšala aj prácu učiteľky v súkromnej materskej škole „Malí šampióni“ s Montessori zameraním
 
V rámci psychologickej práce cíti potrebu neustále sa vzdelávať a zlepšovať svoje psychologické zručnosti prostredníctvom seminárov, kurzov, workshopov a v blízkej budúcnosti by som sa rada rozhodla aj pre dlhodobejší psychoterapeutický výcvik. 
Simi DTH.png

Simi

V súčasnosti študuje magisterský stupeň v odbore Liečebná pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Súbežne s vysokou školou navštevuje aj akreditovaný kurz v
Olomouci na Akademie Alternativa v študijnom programe Diplomovaný muzikoterapeut.

 

Lásku k práci s deťmi objavila počas pôsobenia v Krízovom stredisku, kde sa venovala výchove deťom ako pomocná vychovávateľka. Najväčšou odmenou za jej vynaložené úsilie bol šťastný úsmev detí a hrdosť v ich očiach, že sa naučili niečo nové resp. niečo zvládli samé. Táto skúsenosť bola pre ňu rozhodným momentom, ktorý zmenil celý jej profesijný život. Túžbu pomáhať deťom pretavila do štúdia, aby mohla lepšie a odbornejšie pomáhať.
 

Pri výskume počas bakalárskeho štúdia objavila program Play Wisely. Oslovil ju kvôli vedecky overeným programom pri rozvoji osobnosti dieťaťa už v útlom veku a tiež pre napojenie na Montessori pedagogiku, ktorá sa jej páči ako nový prístup k výchove detí. Odvtedy sa chcela stať lektorkou tohto programu. Keď sa kvôli pokračovaniu v magisterskom stupni presťahovala do Bratislavy, táto jej túžba sa stávala viac reálnou. Vtedy objavila Dúhovú terapiu hrou a hneď ju očarila, pretože vychádza z jej študijného odboru.
 

DTH považuje za úžasný program, pretože spája liečebnú pedagogiku, Montessori pedagogiku a Play Wisely. Verí a vníma, že tento program posúva deti v rozvoji ich osobnosti rešpektujúcich jedinečnosť, individualitu, potreby a záujmy. Teší sa, že môže byť toho súčasťou a prispieť k šťastiu detí a ich rodičov.