Cenník pre Play Wisely BRATISLAVA

Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, individuálne alebo v skupine 2 - 3 detí.
Individuálna lekcia
Balíček 10+2 lekcií zadarmo ................ 262 EUR
Skupina 2 detí
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 142 EUR
Skupina 3 detí*  
Balíček 10+2 lekcie zadarmo .................. 112 EUR 
* možné len v prípade, keď klient sám zaistí skupinu 3 detí podobého veku
Kombi balíček - 6 individuálnych lekcií + 6 lekcií vo dvojici
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 202 EUR

Zľavy

Deti s nerovnomerným vývinom - individuálne lekcie

Balíček 10+2 lekcie zadarmo ....................................... 172 EUR

 

Zľava pre dvojičky - lekcie vo dvojici .................................................... 10 EUR*

Zľava pre súrodenca ............................................................................................................. 5 EUR*

Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií ................................... 5 EUR*

vzťahuje sa len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií 10+2 zadarmo

Copyright 2018, Montessori hranie