Cenník pre Dúhovku

Lekcia Dúhovej terapie hrou© trvá 45 minút a prebieha individuálne.
Ukážková lekcia Dúhovej terapie hrou
Cena ukážkovej lekcie a vstupnej konzultácie ............................................... 22 EUR
Balíček 10 lekcií Dúhovej terapie hrou  ............................................................. 218 EUR - 21,80 EUR / lekcia
Kombi balíček - 6 individuálnych lekcií Play Wisely + 6 lekcií Dúhovej terapie hrou
1. balíček 6+6 lekcie ........................................................................................................................................... 218 EUR
Ďalší balíček 6+6 lekcie ............................................................................................................................. 208 EUR
Lekcie Play Wisely pre deti s nerovnomerným vývinom
Balíček 10+2 individuálne lekcie zadarmo ............................................................... 172 EUR
Odborná konzultácia pre deti s nerovnomerným vývinom
Odborná konzultácia (50 minút) .............................................................................................. 22 EUR
Odborná konzultácia (30 minút) .............................................................................................. 12 EUR

Copyright 2018, Montessori hranie