top of page

Play Wisely program rozvíja motoriku dieťaťa a podporuje športy ako napríklad plávanie

Play Wisely ® je unikátny program:

  -  pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov
  -  na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity
  -  podľa vedeckých výskumov NASA
  -  lekcie aj v angličtine pod vedením           
     odbornej lektorky
Základ programu Play Wisely ® tvorí:

1) hra so sadou špeciálnych výukových kariet, ktoré pomáhajú u detí rozvíjať najmä pozornosť, rozpoznávanie, pamäť a jazykové schopnosti
​2) systém pohybových aktivít podporujúcích obratnosť dieťaťa v oblasti jemnej a hrubej motoriky
​Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 4 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.​ Lekcie Play Wisely ® sú intenzívne strávenými 30 minútami plnými radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa.
bottom of page