top of page

Ako prebieha lekcia Play Wisely® ?

Každá lekcia trvá 30 minút a je rozdelená do troch častí. Začíname prácou s výukovými kartami, potom sa venujeme fyzickým aktivitám a tréningu jemnej a hrubej motoriky, v závere lekcie sa znovu vraciame k práci s kartami. Rozdelenie lekcie je vždy rovnaké, ale každý týždeň sa zameriavame na iný typ pohybových aktivít. Náročnosť a typ aktivít prispôsobujeme veku a schopnostiam detí, a tiež ich aktuálnemu rozpoloženiu :-)
​​
Lekcia prebieha v anglickom alebo slovenskom jazyku individuálne,
vo dvojici alebo skupinovo a doporučuje sa na ňu dochádzať 1-2krát týždenne.
Na všetkých lekciách Play Wisely® je prítomná mamička, otecko alebo ktokoľvek iný, kto dieťaťu vytvorí pocit bezpečia a príjemné zázemie.
IMG_3683 lr ps f (2).jpg

4 - 8 mesiacov

Bábätká I

U najmenších detí sú lekcie zamerané na rozvoj ranej pozornosti a rozpoznávacie schopnosti. V pohybovej časti sa zameriavame na zmyslové zážitky, stimuláciu rovnovážneho systému, precvičujeme silu a vizuálno-motorické zručnosti. Hravou a zábavnou formou pomáhame deťom získať rané zmyslové zručnosti.
BABIES2ACTIVITIES-053 KN.jpg

8 - 12 mesiacov

Bábätká II

U starších bábätiek sú lekcie zamerané na rozvoj známych skorých zručností, ako je pozornosť, rozlišovacia schopnosť a pamäť vo forme zodpovedajúcej tejto vekovej kategórii. Vychádzame z prirodzených vývinových miľníkov, akými sú napríklad pinzetový úchop, kopanie a lezenie.
IMG_3279 lr ps f.jpg

12 - 18 mesiacov

Batoľatá I

Ďalej prehlbujeme koordináciu zrakových, sluchových a pohybových nervových dráh v mozgu za použitia inovatívneho systému kariet PlayWiselyR. Deti sa učia chytať a hádzať, trénujú kopy, údery, chôdzu, beh a pády.
IMG_3531 lr ps f.jpg

18 - 36 mesiacov

Batoľatá II

Lekcie sú zamerané na ďalšie zlepšenie pozornosti, rozpoznávacích schopností a pamäti, na efektívne spracovanie informácií a schopnosti riešiť problémy. Vaše dieťa sa naučí abecedu, základný číselný rad odpredu - odzadu, farby, tvary a získa kategorizačné schopnosti. Okrem toho bude mať príležitosť rozvinúť všetky základné zručnosti z oblasti jemnej motoriky a športu.
Pre-School_edited.jpg

4 - 36 mesiacov

Lekcie pre deti s nerovnomerným vývinom

Sú určené pre deti, ktorých vývin je nerovnomerný, alebo oneskorený a vyžaduje si špeciálny prístup. Zameriava sa na deti, ktoré majú či už určenú alebo neurčenú odlišnosť od odborníka.Na lekciách sa zameriavame na podporu jemnej motoriky, kognitívnych funkcii, jazykových aj motorických zručností. Prispôsobujeme stanovenú schému a postupnost aktivít podľa mentálnej úrovne, záujmu, handicapu, či senzitívnych fáz dieťaťa.Pracujeme nielen na tom, aby sa určité deficity vyrovnali, prípadne ustálili, ale aby sme podporili aj tie prejavy, ktoré sú pri oneskorenom vývine v dobrej kondícii. Cieľom je tiež zabrániť sekundárnym prejavom v rámci odlišnosti. Vždy sa snažíme pracovať cez úspechdieťaťa. Motivácia je základ pri spolupráci.Play Wisely® terapie ponúkame samostatne, alebo spolu s Dúhovou terapiou ©.
bottom of page