top of page

Play Wisely Komárno

Damjanichová 3070, Komárno, 945 01
Kontakt: Ing. Zsuzsa Pém
Tel. : 0907 498 176
Email: pando.playwisely@gmail.com
Ing. Zsuzsa Pém
Už od detstva snívala o tom, že bude učiťeľkou v materskej škole. Napriek tomu okolnosti to zariadili inak. Vyštudovala Priemyseľný dizajn nábytku vo Zvolene aj základy pedagógie. Počas štúdia a neskôr často projektovala interiér a pomôcky pre deti, aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Neskoršie učila na strednej škole zamerané na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Počas materskej dovolenke naplno venovala detskému vývinu a výchovy hlavne v rannom období. Mladšia dcérka ju priviedla k rôznym metódam a terápiam rozvíjania dieťaťa. Vyštudovala predškolskú pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
V priebehu štúdia objavila program Play Wisely, ktorý je vhodný aj ako prevencia neskorších porúch učenia, čo jej chýbalo pri výchove vlastnej dcérky. A práve to ju zaujalo. Chce pomôcť rodičom predísť niektorím vývinovým poruchám, objaviť a podporiť jedinečné schopnosti v dieťati, a rozvinúť zručnosti potrebné na neskoršie vzdelávanie. Po absolvovaní kurzu Play Wisely založila centrum v Komárne, kde ponúka lekcie v slovenskom aj v maďarskom jazyku.
bottom of page