Play Wisely BRATISLAVA

Montessori hranie o.z.
Hummelova 12,
811 03 Bratislava - Hradný vŕšok
IČO: 42448794
Email: info@mudrehranie.sk
Tel. : +421 907 18 17 88
Bankovné spojenie: 2500853252/8330
IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252
Certifikovaná Play Wisely centrá Slovensko