Naši lektori 

Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala odbor liečebná pedagogika a pracovala 

s deťmi s rôznymi druhmi fyzického a mentálneho znevýhodnenia. Získala štátnicu z muziko-terapie a terapie hrou, kde ju prvýkrát nadchla filozofia a myšlienky Marie Montessori.  

Štúdium jej síce poskytlo nové poznatky, ale až narodenie synovca prehĺbilo jej porozumenie aj rešpekt ku každému malému človiečiku. 

 

Veronika má za sebou tiež súkromné muzikálové gymnázium a dlhoročnú súťažnú tanečnú prax v moderných štýloch, v ktorých získala niekoľko ocenení a titulov. Od roku 2010 svoje tanečné a choreografické skúsenosti odovzdáva deťom od 4-15 rokov. Ďalej by svoje skúsenosti z tanečného pohybu a terapie hrou chcela prepojiť do cvičení s najmenšími deťmi, a preto sa rozhodla pre absolvovanie certifikovaného kurzu Babyfit. Veronika úspešne absolvovala diplomovaný Montessori kurz pre deti 3 - 6 rokov v Prahe.

 

O programe Play Wisely sa dopočula od kamarátky, ktorý podobne ako princíp Marie Montessori vkladá deťom do ich získaného množstva informácii určitý systém a poriadok. Hravým a zábavným spôsobom sa deti učia pomaly napredovať a stávajú sa z nich zdravo sebavedomé bytosti. Veľmi sa jej páči, že ani Play Wisely nezabúda na prehĺbenie vzťahu matky a dieťaťa!

Lenka vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského a súčasne ekonómiu na Ekonomickej univerzite. Maturovala z anglického jazyka a 6 rokov navštevovala kurzy v jazykovej škole. Zlom prišiel až s narodením vlastnej dcéry, kedy objavila nepreskúmané zákutia detskej duše. Práve zmena životnej role a snaha dať svojmu dieťatku do najlepšie ju priviedlo k Play Wisely®. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely® pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov vedený Klárou Kulichovou.

Z vlastnej skúsenosti vie, že Play Wisely® deti baví, pretože lekcie prebiehajú formou hry a zábavy. Ľudský mozog najlepšie poznáva, ak je učenie spojené s radosťou. Pri práci s najmenšími detičkami ju fascinuje schopnosť ich koncentrácie už od najútlejšieho veku. Program Play Wisely® ju oslovil práve svojou komplexnosťou, pretože rozvíja kognitívnu, motorickú stránku dieťaťa a zároveň v ňom buduje dôveru v seba samého a svoje schopnosti. "Deti sú totiž to najcennejšie, čo máme, a to, čo do nich vložíme, sa nám niekoľkonásobne vráti. Lebo deti – to je naša budúcnosť."

Majka

Na Univerzite Komenskéhov Bratislave vyštudovala odbor Andragogika a už počas školy sa Majka niekoľko rokov venovala personalistike a ľudským zdrojom. Po narodení prvého syna sa rozhodla zmeniť svoje pracovné zameranie a zamilovala si prácu s deťmi.
 
Po absolvovaní odborných školení sa začala venovať plávaniu detí a cvičeniu rodičov s deťmi. Po narodení druhej dcérky si Majka doplnila aj vzdelanie a absolvovala dvojročné štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave.  Ako vášnivú jogínku a pilatesku ju oslovila aj detská joga.. Montessori filozofia a aktivity Majku zaujímali už dávno, preto sa zúčastnila polročného školenia Montessori pre deti 0-3 roky. Momentálne prechádza certifikačným procesom Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat. Práca s deťmi je naozaj to, čo miluje!

"S Play Wisely som sa prvýkrát stretla ako mama, keď som začala navštevovať Playko s mojim najmladším synom a od prvej chvíle som bola nadšená. Spojenie kariet, Montessori aktivít, jemnej motoriky, pohybu a hrubej motoriky je ideálne. Moj syn sa na hodinách toho veľmi veľa naučil, získal veľa vedomostí, ale naučil sa aj rešpektovať hranice a pravidlá, ukončiť začaté aktivity, sústrediť sa, spolupracovať a pomôcť kamarátovi, trpezlivo počkať, kým je rada na ňom. a to je pre mňa asi to najcennejšie. Som veľmi rada, že sa aj ja stanem súčasťou tímu Play Wisely a budem môcť sprevádzať deti a ich rodičov pri ich múdrom hraní."
Denisa je absolventkou Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde študovala Manažment. Počas štúdia pracovala ako detská animátorka v zahraničí, kde sa zoznámila s deťmi z rôznych kútov sveta, a rodičmi s rôznymi štýlmi výchovy.
 
Narodenie vlastného syna ju posunulo smerom k Montessori pedagogike a vnímavému rodičovstvu. Drží sa myšlienky, že všetko čo našim deťom dáme už v rannom detstve, a ako sa k nim správame sa odzrkadlí na ich budúcom živote. Denisa sa venovala 17 rokov profesionálnemu írskemu tancu, neskôr trénovala aj začínajúcich malých tanečníkov. Má za sebou mnoho profesionálnych vystúpení, a pohyb má v jej živote nezastupiteľný význam.

Play Wisely vníma ako výborný program, ktorý obohatí nielen deti, ale aj ich rodičov, ktorí môžu využiť vedomosti z lekcií aj v domácom prostredí. Program sama vyskúšala so svojim synom. Jeho princípy si osvojila, a aj v praxi vidí ,že múdre hranie rozvíja potenciál dieťaťa, osobnosť a je prospešný na zdravý, prirodzený vývoj dieťaťa. Denisa absolvovala tréning lektorov Play Wisely od 4mesiacov do 3 rokov vedený zakladateľkou Play Wisely Slovensko, Klárou Kulichovou.
Zakladateľka Play Wisely Slovensko, Klára absolvovala 2-ročný medzinárodný kurz Montessori pedagogiky pre deti od 3 - 6 rokov vedený medzinárodne uznávanou asociáciou AMI (Asociation Montessori International), ktorej zakladateľkou bola priamo Dr. Maria Montessori. Pracovala v Montessori škôlkach vo Viedni, Prahe a Bratislave. Princípy Montessori pedagogiky hlboko ovplyvnili jej vnímanie detí aj úlohy učiteľa. Práca s deťmi Montessori metódou je pre ňu obrovskou radosťou a napĺňa ju šťastím vidieť deti, ako im tento prístup dokáže rozsvietiť svetielko v očiach aj srdci. Momentálne sa naplno venuje svojim materským povinnostiam - synčekovi Dávidkovi.
​O metóde Play Wisely® sa dozvedela prostredníctvom nadšených mamičiek a rozhodla sa navštíviť tréning vedený priamo zakladateľkou Play Wisely® pani Patty Hannah. Osobne ju na metóde najviac zaujalo, že je postavená na základe najnovších výskumov a vedeckých poznatkov NASA a pritom zároveň ide o tak skvelú zábavu pre dieťa aj rodiča.​
Gabi je absolventkou STU, FCHPT. Má štátnicu z anglického jazyka, ktorú získala po absolvovaní bilingválneho gymnázia. K programu Play Wisely sa dostala už v roku 2013 so svojou prvou dcérkou. Bola jednou z prvých maminiek, ktoré sa múdro hrali so zakladateľkou Múdreho hrania v Bratislave, Klárkou Kulichovou. Play Wisely ju nadchlo natoľko, že si sama chcela vyskúšať úlohu lektorky a preto absolvovala v roku 2014 kurz Play Wisely vedený zakladateľkou programu Patty Hannan.
V roku 2015 si Gabi urobila kurz Inštruktora plávania kojencov, batoliat a deti predškolského veku v aktreditovanom pracovisku Evy Kiedronovej. V rámci tohoto kurzu získala spôsobilosť pre pohybovú výchovu kojencov, batoliat a deti predškolského veku.
Čo sa týka Montessori filozofie, Gabi absolvovala viaceré vzdelávacie semináre v holistickom centre vzdelávania zameraného na prácu s deťmi od 0-6 rokov pod záštitou Evy Starkovej.
Play Wisely programom si prešla s oboma svojimi dcérami, 8r a 3 a pol roka, každú lekciu si spolu veľmi užili a tešili sa z nej. Deťom sa Gabi venovala aj počas pobytu v UK, kde mala možnosť starať sa o 2 detičky so špeciálnymi potrebami. Momentálne program Múdre hranie zastrešuje z administratívnej stránky, teda ak máte nejaké otázky, čo sa týka administratívy, rezervačného systému, neváhajte ju kontaktovať aj na info@mudrehranie.sk :)