top of page

Program Play Wisely® vychádza z Montessori princípov 

Play Wisely ® je unikátny program:
  -  pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov
  -  na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity
  -  podľa vedeckých výskumov NASA a
     Montessori principov
  -  lekcie v slovenčine aj v angličtine pod
     vedením odbornej lektorky
V priebehu lekcií sledujeme senzitívne fázy dieťatka, využívame úžasného potenciálu absorbujúce mysle a podporujeme tak prirodzený potenciál každého dieťatka. Pre rozvoj jemnej motoriky používame Montessori pomôcok a kladieme veľký dôraz na rozvoj vnútornej motivácie pre radosť z učenia a poznávania.
Zakladateľka programu Play Wisely Patty Hannan sa vedľa najnovších vedeckých výskumov z oblasti neurológie a psychofyziky nechala inšpirovať aj princípy Montessori pedagogiky. Obe jej dcéry navštevovali Montessori jasle aj škôlky a s úsmevom tvrdí, že Dr. Maria Montessori, ako veľký priaznivec najnovších vedeckých výskumov, by určite Play Wisely nadšene podporovala.
 
Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 4 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. Lekcie Play Wisely ® sú intenzívne strávenými 30 minútami plnými radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa. Prečítajte si skúsenosti našich rodičov.
Play Wisely ® program stavia na princípoch fungovania mozgu v ranom detstve a na vrodených inštinktoch a našej prirodzenej schopnosti učiť sa. Tak pomáha utvoriť optimálne fungujúcu sieť neurových spojov, ktorá sa stáva rozhodujúcim predpokladom pre efektívne fungovanie mozgu. V rámci lekcií Play Wisely sa dieťatko učí spontánnu koncentráciu a získava množstvo zmyslových zážitkov spoločne s pohybovými i sociálnymi zručnosťami.
bottom of page