Cenník pre Play Wisely BRATISLAVA

Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v anglickom alebo slovenskom jazyku, individuálne alebo vo skupine 2 - 3 detí.
Individuálna lekcia
Balíček 10+2 lekcií zadarmo ................ 239 EUR - 19,90 EUR/lekcia
jednorázová lekcia - 23,90 EUR
Skupina 2 detí
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 133 EUR - 11,10 EUR/lekcia
jednorázová lekcia - 13,30 EUR
Skupina 3 detí*  
Balíček 10+2 lekcie zadarmo .................. 99 EUR - 8,25 EUR/lekcia
jednorázová lekcia - 9,90 EUR
* možné len v prípade, keď klient sám zaistí skupinu 3 detí podobého veku
Kombi balíček - 6 individuálnych lekcií + 6 lekcií vo dvojici
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 186 EUR - 15,50 EUR/lekcia

Zľavy

Deti s nerovnomerným vývinom - individuálne lekcie

Balíček 10+2 lekcie zadarmo ....................................... 169 EUR - 14,10 EUR/lekcia

 

Zľava pre dvojičky - lekcie vo dvojici ............................................. 10 EUR*

 

Zľava pre súrodenca ......................................................................... 5 EUR*

 

Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií ................................... 5 EUR*

vzťahuje sa len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií

Copyright 2018, Montessori hranie