Cenník pre Play Wisely BRATISLAVA

 platný od 1.3.2020

Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, individuálne alebo v skupine 2 - 3 detí.
Individuálna lekcia
Balíček 10+2 lekcií zadarmo ................ 262 EUR
Skupina 2 detí
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 142 EUR
Skupina 3 detí**  
Balíček 10+2 lekcie zadarmo .................. 112 EUR 
** možné len v prípade, keď klient sám zaistí skupinu 3 detí podobého veku
Kombi balíček - 6 individuálnych lekcií + 6 lekcií vo dvojici
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 202 EUR

Zľavy

Zľava pre dvojičky - lekcie vo dvojici ........................................ 10 EUR#

Zľava pre súrodenca ............................................................................................... 5 EUR#

Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií ........................ 5 EUR#

# vzťahuje sa len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií