top of page

Cenník pre Play Wisely BRATISLAVA

Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, individuálne alebo v skupine 2 - 3 detí.
Individuálne lekcie
Balíček 10+2 lekcií zadarmo ................ 268 EUR
Lekcie v skupine 2 detí
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 158 EUR
Lekcie v skupine 3 detí *
Balíček 10+2 lekcie zadarmo .................. 118 EUR 
možné len v prípade, keď si klient sám zaistí skupinu 3 detí podobého veku

Zľavy

Zľava pre dvojičky - lekcie vo dvojici ........................................ 13 EUR*

Zľava pre súrodenca ............................................................................................... 8 EUR*

Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií ........................ 8 EUR*

* vzťahuje sa len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií

Cenník online lekcií Play Wisely

Individuálna online lekcia 20 - 30 minút
Balíček 10+2 lekcie zadarmo ................ 158 EUR

 
bottom of page