top of page

Naši lektori 

Lenka

Lenka vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského a súčasne ekonómiu na Ekonomickej univerzite. Maturovala z anglického jazyka a 6 rokov navštevovala kurzy v jazykovej škole. Zlom prišiel až s narodením vlastnej dcéry, kedy objavila nepreskúmané zákutia detskej duše. Práve zmena životnej role a snaha dať svojmu dieťatku do najlepšie ju priviedlo k Play Wisely®. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely® pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov vedený Klárou Kulichovou.

Z vlastnej skúsenosti vie, že Play Wisely® deti baví, pretože lekcie prebiehajú formou hry a zábavy. Ľudský mozog najlepšie poznáva, ak je učenie spojené s radosťou. Pri práci s najmenšími detičkami ju fascinuje schopnosť ich koncentrácie už od najútlejšieho veku. Program Play Wisely® ju oslovil práve svojou komplexnosťou, pretože rozvíja kognitívnu, motorickú stránku dieťaťa a zároveň v ňom buduje dôveru v seba samého a svoje schopnosti. "Deti sú totiž to najcennejšie, čo máme, a to, čo do nich vložíme, sa nám niekoľkonásobne vráti. Lebo deti – to je naša budúcnosť."

DSC00606.jpg

Majka

IMG_4277_edited_edited.jpg

Na Univerzite Komenskéhov Bratislave vyštudovala odbor Andragogika a už počas školy sa Majka niekoľko rokov venovala personalistike a ľudským zdrojom. Po narodení prvého syna sa rozhodla zmeniť svoje pracovné zameranie a zamilovala si prácu s deťmi.
 
Po absolvovaní odborných školení sa začala venovať plávaniu detí a cvičeniu rodičov s deťmi. Po narodení druhej dcérky si Majka doplnila aj vzdelanie a absolvovala dvojročné štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave.  Ako vášnivú jogínku a pilatesku ju oslovila aj detská joga.. Montessori filozofia a aktivity Majku zaujímali už dávno, preto sa zúčastnila polročného školenia Montessori pre deti 0-3 roky. Momentálne prechádza certifikačným procesom Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat. Práca s deťmi je naozaj to, čo miluje!

"S Play Wisely som sa prvýkrát stretla ako mama, keď som začala navštevovať Playko s mojim najmladším synom a od prvej chvíle som bola nadšená. Spojenie kariet, Montessori aktivít, jemnej motoriky, pohybu a hrubej motoriky je ideálne. Moj syn sa na hodinách toho veľmi veľa naučil, získal veľa vedomostí, ale naučil sa aj rešpektovať hranice a pravidlá, ukončiť začaté aktivity, sústrediť sa, spolupracovať a pomôcť kamarátovi, trpezlivo počkať, kým je rada na ňom. a to je pre mňa asi to najcennejšie. Som veľmi rada, že sa aj ja stanem súčasťou tímu Play Wisely a budem môcť sprevádzať deti a ich rodičov pri ich múdrom hraní."

 Lucka - Play Wisely mentor

Lucka študovala na konzervatóriu v Bratislave hodobno-dramatické umenie, kde prešla veľa tanečnými štýlmi od klasiky cez jazz, ľudovky, ruské a írske tance, až po súčastnú techniku. Spev miluje od detstva a do dnes sa mu venuje rovnako ako tancu. V herectve mohla nazrieť do vnútra postáv a ich psychiku, kde sa začala viac zoznamovať a zaujímať o psychológiu. Neskôr si na konzervatóriu dorobila absolutórium z herectva, tanca a spevu a tak získala pedagogické minimum na výučbu predovšetkým herectva. 
 
Posledné roky sa začala venovať jazdeniu na koni, kde občasne pomáha ako posila pri hippoterapiách. Vo svojich 13-tich rokoch chodievala mamine pomáhať do detského domova s novorodeniatkami, kde sa začala oboznamovať s neľahkou úlohou rodičov či so správnym zaobchádzaním bábätka. Postupne si začala uvedomovať ako veľa lásky chýba týmto deťom a tak sa vo svojich 14-tich rokoch dobrovoľne začala ako animátorka v Saleziánskom stredisku venovať deťom aj zo sociálne slabších rodín, ktorým sa venuje dodnes. Pri nich si všimla, aký veľký problém môže nastať v učení, či správaní týchto detí, ak sa k nim od detstva nepristupuje s veľkou láskou a pozornosťou. Práve preto sa rozhodla spolupracovať aj s o.z. Cesta Von – projekt  Omama, ktorý Play Wisely veľmi podporuje. Je to projekt, ktorý sa zaujíma predovšetkým o deti v rómskych osadách, kde sa snažia stimulovať detský mozog v rannom detstve cez hru, rovnako ako v Play Wisely a tiež upevniť vzťah medzi matkou a dieťatkom. Lucka sa pre nich stala školiteľkou našej metódy Play Wisely a tiež supervízorkou na lekciách priamo v rómskych osadách.
 
O programe Play Wisely sa dozvedela od našej lektorky Hanky. Veľmi ju to oslovilo a tak absolvovala tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov vedené našimi vyškolenými lektorkami. O necelý rok si spravila certifikované školenie Play Wisely vedené našou zakladateľkou Petty Hannan v Prahe. Tiež absolvovala semináre Rešpektovať a byť Rešpektovaný. Je to spôsob komunikácie, ktorým sa snaží k dieťatku pristupovať rešpektujúco, aj na našich lekciách.
Prístup a metóda hry aj pre našich najmenších, ktorá sa deťom dostáva cez Play Wisely je pre ňu úžasný spôsob, ako dospieť k správnemu psychomotorickému vývoju a správnym návykom dieťatka jednoducho cez hru.

DSC00689.jpg
playwisely_-7.jpg

Kika aktuálne študuje na Univerzite Komenského v Bratislave odbor manažment. Od svojich 5 rokov navštevovala ZUŠ v Bratislave, kde vyštudovala hru na klavír. Popri tom si zamilovala spev, ktorému sa venuje dodnes v mládežníckom zbore. Od svojich 14 rokov sa ako dobrovoľníčka pravidelne výchovne venuje deťom v saleziánskom stredisku. Počas školského roka sa raz týždenne stretáva so skupinkou dievčat, ktoré animuje na tzv. stretkách a cez prázdniny je aktívna na letných táboroch pre deti. 

 

O programe Play Wisely sa dozvedela od našej lektorky Lucky, ktorá v nej vzbudila túžbu dozvedieť sa viac o tomto programe a stať sa lektorkou. S Play Wisely má aj osobnú skúsenosť. Jej neter začala navštevovať naše lekcie. Postupom času videla jej pokrok a zároveň zmysel programu múdreho hrania. Play Wisely vníma ako úžasú ponuku pre detičky a rodičov. Je to čas, kedy sa deti učia novým veciam a zároveň cítia podporu, lásku a radosť svojich rodičov. 

Kika absolvovala tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov vedené našimi vyškolenými lektorkami.

Kristínka študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nemecký jazyk a literatúru. Pracovala v rakúskych firmách, kde vedela uplatniť hlavne nemecký jazyk, ktorý ju bavil už od detstva. Vo svojom voľnom čase je vášnivá turistka, bežkyňa a tiež má za sebou skvelé úspechy so svojím psíkom v dogtrekkingu, kde absolvovala veľa pretekov na Slovensku ale aj v zahraničí.

S príchodom materstva sa ale všetko zmenilo a Kristínka sa v materstve úplne našla. S vytúženou dcérkou prišli aj veľké výzvy, ktoré musela riešiť. Dcérka Adelka má totiž PAS a to znamenalo veľa pátrania po rôznych riešeniach, ako dcérke čo najviac pomôcť a pritom natrafila práve na Play Wisely a na skvelú lektorku Vevoniku,, ktorá neskutočne naštartovala Adelku. Týmto všetkými desiatimi odporúča Play Wisely aj rodičom, ktorý majú dieťatko s hendikepom. Pri Adelke bolo vidno pokroky z lekcie na lekciu a rodič, ktorý má dieťa s PAS vie ,ako ťažko sa pri tejto diagnóze pokroky robia. “Už počas prvých lekcii mi íšlo hlavou, že toto je presne to, čo by aj mňa bavilo a napĺňalo. Vidieťˇ deti ako z lekcie na lekciu napredujú." A tak, keď sa dcérka dostala do škôlky s asistentkou, tak sa odhodlala a absolvovala školenie lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov. "A už teraz vie že som sa správne rozhodla."

Kristínka berie túto prácu ako poslanie. “Chcem presne tak pomôcť detičkám, ako bolo pomohnuté mojej dcérke a mne”. Tento program je jedinečný a rozvíja potenciál dieťatka v období, kedy je to jemu najprirodzenejšie a hlavne nenútenou hravou formou. 

mudrehranie_bratislava.jpg
Screenshot 2023-08-11 4.54.30 PM.png

Žofi

Žofi momentálne študuje 2. ročník magisterského štúdia v odbore Antropológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bakalársky stupeň štúdia Antropológie absolvovala na Prírodovedeckej fakulte na MUNI v Brne.

Už od malička má blízky vzťah k deťom keďže má troch mladších súrodencov, o ktorých sa vždy ochotne starala. 

Od roku 2019 sa venuje trénovaniu plávania u detí od 3-12 rokov. Táto práca jej dala veľmi veľa vedomostí o deťoch v rozdielnom veku, vďaka čomu sa stala sebavedomou v jej prístupe k nim, vymedzení si pravidiel, lepšiemu pochopeniu ich správania v rôznych situáciách, vyriešeniu konfliktov a samotnému dosahovaniu výsledkov, či už v samotnom plávaní, ale aj v disciplíne, rešpektovaní cudzej osoby alebo prebudení pozitívneho vzťahu dieťaťa k novej aktivite.

Naučila sa aj trpezlivosti, keďže každé dieťa úplne inak chápe a reaguje na rôzne požiadavky alebo zadané úlohy. Vždy sa snažila pristupovať k tréningom tak, aby ich deti nebrali ako zdroj stresu, ale práve naopak aby sa naňho každý týždeň tešili a boli plní očakávania z toho, čo nové sa naučia alebo v čom sa zlepšia. Tieto všetky skúsenosti sa snaží pretaviť aj do jej lektorovania v Play Wisely.

Tiež mala možnosť vyskúšať si prácu s deťmi so syndrómami ako PAS, Downov syndróm, ADHD alebo aj deťmi s rečovými a pohybovými problémami.

Od roku 2021 sa venuje aj opatrovaniu detí, ktoré sú vo veku 0,5 – 3 roky. V tomto odvetví mala možnosť vyskúšať si celkovú starostlivosť o dieťa počas dňa, aj v noci. Má tiež skúsenosti s opatrovaním dvojčiat, počas ktorej sa jednému prejavilo postupom času podozrenie na autizmus.

Naučilo ju to aké náročné a dôležité je porozumieť dieťaťu a jeho potrebám, ktoré zatiaľ nevie vyjadriť inak ako plačom.

Program Play Wisely ju veľmi oslovil už len z videí, ktoré mala možnosť vidieť, ešte pred samotným pracovným pohovorom. Následne absolvovala tréning lektorov pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov, ktoré viedli naše skúsené lektorky.

DSC00630.jpg

Denisa je absolventkou Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde študovala Manažment.
Počas štúdia pracovala ako detská animátorka v zahraničí, kde sa zoznámila s deťmi z rôznych kútov sveta, a rodičmi s rôznymi štýlmi výchovy. Narodenie vlastného syna ju posunulo smerom
k Montessori pedagogike a vnímavému rodičovstvu. Drží sa myšlienky, že všetko čo našim deťom dáme už v rannom detstve, a ako sa k nim správame sa odzrkadlí na ich budúcom živote.
Denisa sa venovala 17rokov profesionálnemu írskemu tancu, neskôr trénovala aj začínajúcich malých tanečníkov. Má za sebou mnoho profesionálnych vystúpení, a pohyb má v jej živote nezastupiteľný význam.


Play Wisely vníma ako výborný program, ktorý obohatí nielen deti, ale aj ich rodičov, ktorí môžu využiť vedomosti z lekcií aj v domácom prostredí. Program sama vyskúšala so svojim synom. Jeho princípy si osvojila, a aj v praxi vidí ,že múdre hranie rozvíja potenciál dieťaťa, osobnosť a je prospešný na zdravý, prirodzený vývoj dieťaťa. Denisa absolvovala tréning lektorov Play Wisely od 4mesiacov do 3 rokov vedený zakladateľkou Play Wisely Slovensko, Klárou
Kulichovou

Katka

Katka od skorého detstva až po dospelosť pôsobila ako tanečníčka a speváčka vo folklórnych súboroch v Bratislave, kde vystupovala na rôznych festivaloch nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vo voľnom čase sa venuje maľovaniu, fotografovaniu, cestovaniu, pečeniu, záhradkárčeniu , a v zimných mesiacoch aj lyžovaniu.

 

Katka po skončení osemročného gymnázia študovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Momentálne, ale začala študovať odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vzhľadom na to, že jej vzťah k deťom bol, a aj je silnejší ako ku paragrafom. 

O programe Play Wisely sa dozvedela cez lektorku Katku, ktorá navštívila ich rodinnú firmu, v ktorej prichádza Katka do každodenného kontaktu s deťmi. Katka absolvovala tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 5 rokov vedené našimi vyškolenými lektorkami.

image0.jpeg
playwisely_.jpg

Na Paneurópskej Vysokej škole v Bratislave vyštudovala odbor psychológiu. Už počas štúdia na strednej škole Paťka inklinovala k práci s deťmi a pracovala ako dobrovoľníčka v detských
táboroch. Neskôr pracovala v materskej škôlke a v rôznych neziskových organizáciách a tu
zistila, že ju práca s deťmi veľmi napĺňa a chcela by sa venovať viac deťom, ktoré potrebujú
psychologickú pomoc.


Po ukončení Vysokej školy začala pracovať na Klinike detskej psychiatrie, kde mohla získať
bohaté teoretické ale aj praktické skúsenosti s deťmi s rôznymi diagnózami. Aktuálne Paťka, pracuje ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde pracuje s deťmi od 3-19 rokov. Prioritne sa venuje diagnostike, a to konkrétne diagnostike nadania, špecifických vývinových porúch učenia, pozornosti a v neposlednom rade diagnostike osobnosti. Paťka realizuje aj preventívne programy zamerané na duševné zdravie a programy zamerané na karierové poradenstvo.


O programe Play Wisely sa dozvedela od kolegyne a našej lektorky DTH Silvii. Paťka absolvovala
tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov vedené našimi vyškolenými
lektorkami.

Katka G.

Katka je aktívne žieňa, ktoré aktuálne študuje druhý ročník magisterského štúdia
v odbore Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie. Počas základnej školy
navštevovala ZUŠ, kde absolvovala odbor hry na klavíri a výtvarného odboru. Od šiestich
rokov sa aktívne venuje slovenskému folklóru, najprv ako tanečníčka a aktuálne ako
speváčka vo Folklórnom súbore Ekonóm. Dlhé roky pôsobí ako animátorka
u saleziánov na Miletičke, kde vystriedala prácu s deťmi aj úplne najmenšími aj
tínedžermi, vedenie zboru, chystanie táborov, stráženie a rôzne iné aktivity. Aktuálne
sa tiež venuje ukrajinským chlapcom z detského domova z Ľvova. Vo voľnom čase
sa rada venuje napríklad hudbe, alebo najnovšiemu hobby, lezeniu.
O programe PlayWisely sa dozvedela od lektorky Hanky, najprv sledovala program
z diaľky a následne bola dlhoročnou lektorkou oslovená túto prácu skúsiť. Program ju
očaril svojou jedinečnosťou a spôsobom, ako krásne pomáha dieťatku naplniť svoj
potenciál a rozvíjať sa nenútene, hravo, zaujímavo a s úsmevom a stále tak účinne.
PlayWisely vníma ako skvelý spôsob, ktorým môžu detičky načerpať a rásť
v mnohých smeroch a raduje sa z krásnych vzťahov, ktoré sa vytvárajú medzi
detičkami, lektorkami a rodičmi.

E644BC96-60F5-49B3-9014-5D0CF1B91707.JPG
LM foto nazep.png

Lucka

Lucka vyštudovala Medzinárodné vzťahy na VŠE v Prahe. Už po narodení prvej dcérky si
uvedomila, že jej poslanie sú šťastné, zdravé a spokojné detičky. Popri prvej materskej dovolenke
sa stala „Inštruktorkou psychomotorického vývinu detičiek od 0 do 1 roka” v inštitúte Evy
Kiedroňovej v Prahe. Tejto činnosti a poradenstvu psychomotorického vývinu sa venovala aktívne
aj popri materskej dovolenke. Spoločne s Klárou Kulichovou, zakladateľkou Play Wisely Slovensko, viedla workshopy o rannej stimulácii bábätiek.

 

Po narodení 3. dieťatka sa začala navyše intenzívnejšie venovať svojmu dalšiemu hobby – zdravej strave, podpore zdravia celej rodiny celostným zpôsobom a jej osvete.


Montessori pedagogika a Play Wisely se stali súčasťou celej jej rodiny, všetky jej deti navštevujú
Montessori školu a škôlku od svojich 3 rokov. Lucka hovorí, že jej deti sú v škole a škôlke šťastné a tešia sa na každý deň. "Je úžasné pozorovať v každodennom živote, aké sú jej deti samostatné, motivované a vedia rozmýšľať.“ hovorí Lucka a je veľmi rada, že sa spolu so svojím manželom rozhodla ísť touto cestou a verí jej. Rada Vás prevedie programom Play Wisely už od najmenšieho bábätka v slovenskom, anglickom a prípadne aj českom jazyku.

Gabi je absolventkou STU, FCHPT. Má štátnicu z anglického jazyka, ktorú získala po absolvovaní bilingválneho gymnázia. K programu Play Wisely sa dostala už v roku 2013 so svojou prvou dcérkou. Bola jednou z prvých maminiek, ktoré sa múdro hrali so zakladateľkou Múdreho hrania v Bratislave, Klárkou Kulichovou. Play Wisely ju nadchlo natoľko, že si sama chcela vyskúšať úlohu lektorky a preto absolvovala v roku 2014 kurz Play Wisely vedený zakladateľkou programu Patty Hannan.
V roku 2015 si Gabi urobila kurz Inštruktora plávania kojencov, batoliat a deti predškolského veku v aktreditovanom pracovisku Evy Kiedronovej. V rámci tohoto kurzu získala spôsobilosť pre pohybovú výchovu kojencov, batoliat a deti predškolského veku.
Čo sa týka Montessori filozofie, Gabi absolvovala viaceré vzdelávacie semináre v holistickom centre vzdelávania zameraného na prácu s deťmi od 0-6 rokov pod záštitou Evy Starkovej.
Play Wisely programom si prešla s oboma svojimi dcérami, 8r a 3 a pol roka, každú lekciu si spolu veľmi užili a tešili sa z nej. Deťom sa Gabi venovala aj počas pobytu v UK, kde mala možnosť starať sa o 2 detičky so špeciálnymi potrebami. Momentálne program Múdre hranie zastrešuje z administratívnej stránky, teda ak máte nejaké otázky, čo sa týka administratívy, rezervačného systému, neváhajte ju kontaktovať aj na info@mudrehranie.sk :)

playwisely_-5.jpg

Zakladateľka Play Wisely Slovensko, Klára absolvovala 2-ročný medzinárodný kurz Montessori pedagogiky pre deti od 3 - 6 rokov vedený medzinárodne uznávanou asociáciou AMI (Asociation Montessori International), ktorej zakladateľkou bola priamo Dr. Maria Montessori. Pracovala v Montessori škôlkach vo Viedni, Prahe a Bratislave. Princípy Montessori pedagogiky hlboko ovplyvnili jej vnímanie detí aj úlohy učiteľa. Práca s deťmi Montessori metódou je pre ňu obrovskou radosťou a napĺňa ju šťastím vidieť deti, ako im tento prístup dokáže rozsvietiť svetielko v očiach aj srdci. Momentálne sa naplno venuje svojim materským povinnostiam - synčekovi Dávidkovi.
​O metóde Play Wisely® sa dozvedela prostredníctvom nadšených mamičiek a rozhodla sa navštíviť tréning vedený priamo zakladateľkou Play Wisely® pani Patty Hannah. Osobne ju na metóde najviac zaujalo, že je postavená na základe najnovších výskumov a vedeckých poznatkov NASA a pritom zároveň ide o tak skvelú zábavu pre dieťa aj rodiča.​

bottom of page