Play Wisely Martin

Bystré deti s.r.o.
Kozmonautov 6019, Martin - sever, 036 01
Kontakt: Bc. Renáta Rišianová 
Tel. : 0948 000 567
Email: info@bystredeti.sk
www.bystredeti.sk
Centrum BYSTRÉ DETI je ranovzdelávacie centrum so sídlom v Martine, ktoré bolo založené s cieľom poskytnúť detičkám raného veku a ich rodičom informácie, adekvátnu stimuláciu, motiváciu a priestor pre zdravý kognitívny a motorický rozvoj. 
 
Centrum ponúka aj lekcie progresívnej metodiky Play Wisely® vyvinutej v spolupráci s NASA pre deti vo veku 0 až 5 rokov. 
 
Zakladateľka centra Bc. Renata Rišianová má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi v predškolskom veku. Je odborne vyškolená v metodike Play Wisely® samotnou americkou zakladateľkou Patty Hannan. Absolvovala školenia v Montessori, v metodike Letterland, English is Fun, Pravomozgové vzdelávanie, Sociálno-emocionálna výchova a iné.
 
Príďte sa na nás pozrieť. Pozývame Vás na otvorené hodiny zdarma, na ktoré sa môžete objednať cez našu Facebookovú stránku, telefonicky na čísle: 0948 000 567 alebo e-mailom na: info@bystredeti.sk.
 
Tešíme sa na Vás!