top of page

Terapie hrou

Čo je Terapia hrou?


Terapia hrou je pre deti to isté, čo je terapia pre dospelých. Detská hra je prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Ak deti môžu vyjadrovať svoje pocity v spoločnosti vyškoleného terapeuta, ktorý im
rozumie, začnú sa cítiť lepšie, pretože uvoľnili svoje pocity. Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.

Terapia hrou je koncept hrania, ktorý pomáha deťom s poruchami pripútania sa, poruchami správania,s emocionálnymi výkyvmi (v domácom a školskom prostredí), sociálne nezačleneným deťom, vystrašeným a uzatvoreným deťom, deťom s nízkym sebavedomím, deťom bez hraníc, deťom s psychosomatickými a inými problémami).

„Malé deti na to, aby sa vyvíjali zdravo, nepotrebujú vedieť, ako čítať, potrebujú vedieť ako sa hrať.“

„To, čo je o deťoch najdôležitejšie, nás môžu naučiť len deti samotné. O deťoch sa môžeme učiť len od detí. Deti prinášajú do vzťahu bohatú škálu emocionálnych možností, z ktorých sa skladá komplexnosť ich osobnosti.“

„Možno sa nemôžete vrátiť späť a zmeniť začiatok, ale môžete znovu začať tam, kde práve ste,
a zmeniť koniec.“

Potrebuje moje dieťa Terapiu hrou?


Väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.), alebo sa správajú tak, že to začne znepokojovať ich rodičov alebo učiteľov. Niektoré deti potrebujú v istých záležitostiach viac pomoci ako iné deti. Vo všeobecnosti, ak ste vy, učiteľ vášho dieťaťa alebo detský lekár znepokojení jeho správaním, alebo má vaše dieťa problémy prispôsobiť sa zmenám v škole, terapia hrou je odporúčaný spôsob pomoci vášmu dieťaťu. 


Ako prebieha Terapia hrou?


Terapia hrou sa realizuje raz za týždeň a trvá 45 minút. Stretnutia s dieťaťom prebiehajú bez prítomnosti rodiča. Konzultácie s rodičmi sa konajú cca po 4-5 stretnutiach s dieťaťom. Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva. Odporúčaný minimálny počet terapií pri menej závažných ťažkostiach je 12.

Čo by ste mali povedať dieťaťu o Terapii hrou?


Môžete svojmu dieťaťu povedať, že každý týždeň sa bude stretávať s tetou terapeutkou
v špeciálnej herni, kde je veľa hračiek. Ak sa vás bude dieťa pýtať, prečo musí ísť do herne,
môžete mu povedať napríklad: „Keď sú pre teba veci doma (alebo v škole) trochu zamotané,
pomáha, keď máš špeciálne miesto, kde sa môžeš hrať.“

bottom of page