top of page

Rezervačný systém Play Wisely

AKO SA OSPRAVEDLNIŤ Z LEKCIE
 1. Zvolte rozvrh podle lokality - Bratislava alebo Pezinok nižšie
 2. Prihláste sa prosím do svojho účtu kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa" v okne s rozvrhom.
 3. Kliknite na svoje meno hore a z menu vyberte „Moje rezervácie".
 4. Z prehľadu plánovaných lekcí kliknite na termín, z ktorého sa chcete ospravedlniť. V náhľade lekcie kliknite na tlačítko „Zrušiť účasť". 
 
Na Váš email bude zaslaná informácia o náhrade, ktorú si môžete vybrať v priebehu následujúcich dvoch mesiacov.
AKO SI VYBRAŤ NÁHRADNÝ TERMÍN LEKCIE
 1. Zvolte si rozvrh podle lokality - Bratislava alebo Pezinok nižšie
 2. Prihláste sa do svojho účtu kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa" v okne s rozvrhom.
 3. Z rozvrhu lekcií si vyberte volný termín, ktorý Vám vyhovuje. Pri prihlásení zvoľte náhradu, ktorú si prajete uplatniť.
Upozornenie:
 • U lekcií vo dvojici systém stráži, aby medzi prihlásenými detičkami nebol príliš veľký vekový rozdiel.
 • Rezervovať termín náhradnej lekcie je možný najneskôr 2 hodiny pred začiatkom vybranej lekcie. 
 • Kalendár pre klientov je dostupný na dva týždne dopredu.
 • Rezervovaný náhradný termín sa už nedá opať ospravedlniť ani nahradiť.

Vyberte si svoju lokalitu

bottom of page