Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa ​​v ranom

období života, ktoré sa už nezopakuje!

Play Wisely® je unikátny program:

  -  pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov,
  -  na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity,

 -  podľa vedeckých výskumov NASA 

    a Montessori princípov,

-  lekcie aj po anglicky pod vedením 

   odbornej lektorky,

Základ programu Play Wisely® tvorí:

1) SENZORICKÉ AKTIVITY so špeciálnymi výučbovými kartami pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností.

 

​2) MOTORICKÉ CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky.

Lekcie Play Wisely ® sú intenzívne strávených 30 minút plné radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa. 

Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

"Návšteva lekcií Play Wisely bola pre mňa veľmi podnetná a zaujímavá. Myslím, že lekcie Play Wisely môžu byť dobrým štartom pre deti rodičov, ktorí ich chcú hravým spôsobom podporovať v rozvoji, ale aj pre deti s rozličnými vývinovými oneskoreniami."  

 

PhDr. Kristína Rybárová, psychologička

Našim programom Play Wisely v Bratislave prešlo za 6 rokov viac ako 1700 detí! Prečítajte si skúsenosti našich rodičov.

Média o nás

Play Wisely Slovensko na Facebooku

Aktuálne informácie zo všetkých centier Play Wisely na Slovensku, zaujívavé články aj zdravé recepty :-)

Príspevok k ranej stimulácii bábätiek na STV1

Náš daľší vstup o význeme ranej stimulácie bábätiek v rámci Dámskeho klubu na STV1, hodina, 16. minúta.

Článok o Múdrom hraní v časopise Forbes 

Klára Kulichová hovorí o programe Play Wisely v májovom Forbes.

 

"Možno to vyznie ako paradox: veľa vecí, ktoré sme my ako deti mali, tým dnešným chýba. Neverili by ste, aký pokrok dokážu deti spraviť už po niekoľkých lekciách."

 

Nový článok o Múdrom hraní a Montessori pristupe

 

"Hra je tou najprirodzenejšou cestou rozvoja potenciálu dieťaťa od útleho veku. Na tejto filozofii je založený program Play Wisely®, čiže Múdreho hrania. Verí mu aj vojvodkyňa Kate."

Partnerské stránky
cesta von.png
logo icon + text (1).png
Montessori materske centrum Bratislava

Copyright 2018, Montessori hranie